Hoe word ik een betere Narcist?

Alec W. Serlie & Hanno Meyer “Macht heeft de neiging mensen te corrumperen en totale macht corrumpeert totaal” schreef Lord Acton in 1887[1]. De vele recente voorbeelden van machtsmisbruik bij de overheid, de politiek, het bedrijfsleven en zorg- en onderwijsinstellingen roepen inderdaad dat beeld op en lijken zijn stelling ook in deze huidige tijd te bevestigen. Met macht is het …

Over de nadelen van het Angelsaksisch neoliberalisme

‘Wat wij nu in onze maatschappij nodig hebben zijn leiders en bestuurders die verantwoordelijkheid nemen en ons sturen en leiden vanuit het volgende bewustzijnsniveau: het verbondenheidsbewustzijn en van daaruit maatschappelijk bewust handelen. Leiders die het voorbeeld durven geven, richting geven en inspireren.’ Een betoog van Hanno Meyer

Coronacrisis doorbreekt taboe op directief leiderschap

De COVID-19 pandemie heeft zich in razendsnel tempo ontwikkeld van een gezondheidscrisis tot een sociale crisis en we stevenen nu af op een economische neergang. Hoe is het bestuurders de afgelopen periode vergaan en hoe kijken ze naar de toekomst? Hanno Meyer maakte een ronde langs bestuurders. Dat leverde een verrassend beeld op.